Samarbejder

Den visuelle afbildning af mikroskopiske forandringer i menneskelige celler, som kræftsygdomme medfører, er afgørende for kræftens diagnosticering og behandling. Moderne metoder til billeddannelse ved universitetsklinikker såvel som forsknings- og udviklingslaboratorier i den dansk-tyske grænseregion er en chance for at få undersøgt disse forandringer hurtigt og pålideligt. Målet med Celltom-projektet var at kombinere moderne teknikker for at stille dem til rådighed på tværs af sektorer i hele programregionen. Hertil har Celltom opført det virtuelle servicecenter til mikroskopisk billeddannelse, VISION. Dette fungerer som et centralt kontaktsted for interesserede forskningsinstitutioner, læger og virksomheder, som vil gøre brug af de nye mikroskopimetoder.

 

Mere om Celltom-projektet

 

Til VISION centret

 

 

"Med dets innovationsplatform byder Access & Acceleration en udmærket mulighed for VISION centret for at blive en del af medicinske innovationsprojekter. Dermed bidrager Access til at øge kendskabet til VISION centrets kompetencer samtidig med, at innovationspotentialet af virksomheder i den dansk-tyske region øges“

Horst-Günter Rubahn, direktør, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

I projektet Medical Microtechnology udvikler Technische Hochschule Lübeck, Universität zu Lübeck og Syddansk Universitet i Sønderborg et dansk-tysk studieforløb. Under inddragelse af regionale virksomheder indenfor medicinteknikken og regionale sygehuse bliver uddannelsens indhold tilpasset til praksis. Målet er at udvikle Medical Microtechnology som studieforløb, at få den akkrediteret og at få optaget de første studerende. Derefter skal uddannelsens første resultater evalueres.

 

Mere om projektet Medical Microtechnology

 

 

"Access & Acceleration viser, hvor vigtigt det er, at knytte områderne forskning, innovation og uddannelse sammen, for at udnytte og videregive den samlede viden optimalt. I projektet Medical Microtechnology uddannes fremtidens medicinteknikkere. Det er her, at de allerede under deres studier kan lære innovationsprocessen at kende, hvilket gør dem til attraktive ansatte for virksomheder i programregionen."
Till Leißner, lektor, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet