Sammenligning af det danske og det tyske sundhedsvæsen

Dette tyske dokument beskriver de forskellige sundhedssystemer i Tyskland og Danmark med hensyn til aspekter som f.eks. statens rolle, primær sundhedspleje, akutpleje, sygepleje og hospitaler. Formålet med oversigten er at give en grundlæggende forståelse af begge systemer og deres finansielle grundlag.

 

Download: Sundhedssystemer Tyskland - Danmark.pdf (880,5 KiB)

 

 

Adgang til sundhedsmarkedet i Tyskland og Danmark

Denne rapport evaluerer forskellige markedsadgangsbarrierer for de skandinaviske og tyske sundhedsmarkeder for innovative produkter. Den identificerer årsagerne til, at det er vanskeligere for virksomheder at komme ind på sundhedsmarkedet i Tyskland og Skandinavien, og ser på de udfordringer, der følger heraf. Markedstendenser, målgrupper, distributionskanaler og mulige samarbejder med brugere og købere blev overvejet.

 

Download: Onepager_Identifikation_af_markeds_barriere_DA.pdf (94,8 KiB)

 

I denne rapport vurderes forskellige adgangsbarrierer for innovative produkter på de skandinaviske og tyske sundhedsmarkeder. Vurderingen omfatter årsager, udfordringer og adgangsbarrierer i forbindelse med at komme ind på det skandinaviske og tyske marked, markedstendenser, målgrupper, distributionskanaler og samarbejde med brugere og købere. Denne rapport indeholder resultaterne af kvalitative interviews og workshops med partnere fra forskellige institutioner og virksomheder.

 

Download: Report on market access barriers_Output 6.1.pdf (1,3 MiB)

 

Denne rapport beskriver udviklingen af strategier for markedsadgang til sundhedssystemerne i Skandinavien og Tyskland. Tilvejebringelsen af en række tjenester, værktøjer og metoder vil støtte virksomhederne i løsningen af forskellige udfordringer og opgaver i forbindelse med markedsadgang.

 

Download: Report on market access strategies_Output 6.2.pdf (1,3 MiB)

 

Roadmap er et værktøj for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og andre virksomheder, der ønsker at komme ind på det danske eller tyske sundhedsmarked med deres innovative produkter. Køreplanen behandler barriererne for markedsadgang og indeholder nyttige oplysninger om det danske og tyske marked samt tips til en vellykket markedsadgang.

 

Til Roadmap

 

Køreplanen er et værktøj for virksomheder, der ønsker at komme ind på det danske eller tyske sundhedsmarked med deres innovative produkter. I denne evaluering blev køreplanen analyseret med hensyn til dens metodologi og brugervenlighed.

 

Til evalueringen (på engelsk)