Om Access & Acceleration

Både den danske og den tyske sundhedssektor står overfor udfordringer såsom demografiske ændringer, ændrede behandlingsbetingelser og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer og udvikle nye idéer, teknologier og produkter i sundhedssektoren, er en kontinuerlig udveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner af stor betydning.

Med dets interdisciplinære tilgang vil Access & Acceleration etablere en grænseoverskridende platform der sætter de vigtige aktører i sundhedsbranchen i stand til at komme i kontakt og samarbejde med hinanden for at igangsætte innovative processer.

Fakta om projektet

  • Samlet budget: 2.9 millioner Euro
  • Ca. 1.7 millioner Euro bevilget støtte fra Interreg Deutschland-Danmark
  • Projektets løbetid: april 2019 – marts 2022

Faser i innovationsprocessen

For effektivt at gøre brug af potentialet fra de to forskellige sundhedssystemer og for at støtte projekter, som allerede er længere fremme, påtænker projektpartnerne de forskellige faser i innovationsprocessen:

Idédannelsesfasen

Denne fase drejer sig om tilblivelsen af nye idéer indenfor sundhedssektoren og om at fremme innovationsaktiviteter i virksomheder I den dansk-tyske grænseregion. I denne fase vil projektet også inddrage patienter og eksperter fra den regionale sundhedssektor.

Udviklingsfasen

Projektpartnerne udarbejder koncepter til udviklingen af produkter og ydelser og tester dem I to pilotprojekter.

Markedsfasen

Projektpartnerne identificerer mulige markedsbarrierer, der kan opstå under introduktionen af nye tekniske løsninger, og de udvikler strategier, der fremmer markedslanceringen.

Samarbejde og brugerinddragelse i de enkelte teknologiske modningsgrader (Technology Readiness Level (TRL))