Om Access & Acceleration

Både den danske og den tyske sundhedssektor står overfor udfordringer såsom demografiske ændringer, ændrede behandlingsbetingelser og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer og udvikle nye idéer, teknologier og produkter i sundhedssektoren, er en kontinuerlig udveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner af stor betydning.

Med dets interdisciplinære tilgang vil Access & Acceleration etablere en grænseoverskridende platform der sætter de vigtige aktører i sundhedsbranchen i stand til at komme i kontakt og samarbejde med hinanden for at igangsætte innovative processer.

Fakta om projektet

  • Samlet budget: 2.9 millioner Euro
  • Ca. 1.7 millioner Euro bevilget støtte fra Interreg Deutschland-Danmark
  • Projektets løbetid: april 2019 – marts 2022

Netværkspartnere

Projektets rådgivende udvalg

Projektets rådgivende udvalg følger Access & Acceleration over hele projektets løbetid. Med deres ekspertviden og konstruktive bidrag set ud fra potentielle brugeres og stakeholderes synspunkter støtter udvalgets medlemmer den strategiske udvikling af projektet.

 

Medlemmer:

  • Else-Marie Bladbjerg (Hospital of South West Jutland, Unit for thrombosis research)
  • Leon Bodenhagen (University of Southern Denmark, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute)
  • Svenja Jaffari (Syddansk Sundhedsinnovation)
  • Dr. Hinrich Habeck (Life Science Nord Management GmbH)
  • Lars Mathiesen Jessen (LMJ Consulting)