Access & Acceleration platform

 

Formålet med denne grænseoverskridende innovationsplatform er at lette virksomhedernes adgang til universitetsressourcer, hospitaler, klinisk personale og patienter. Innovation er særlig vigtig i dag, da vi står over for mange begrænsninger i vores sædvanlige levevis, og især sundhedssektoren er under pres. Derfor ønsker vi at tilskynde folk til at skabe forbindelser og bruge deres tid og ressourcer effektivt.

 

Partnerne i Access & Acceleration-projektet har set på innovationscyklussen fra idéfasen over testning og evaluering til markedsintroduktion. Vi har udviklet en platform for dem, der søger hjælp til at bringe et medicinsk udstyr på det tyske eller danske marked - eller blot til at udvikle en medicinsk idé.

 

Platformen kan hjælpe dig på mange måder, f.eks. med strategier, forbindelser til interessenter, oversigter og eksempler på bedste praksis. Den giver dig mulighed for at netværke med andre. Til dig som virksomhed tilbyder vi en samling nyttige tips om, hvordan du kan fremme dine innovationsaktiviteter i den tysk-danske region.

 

 

Innovations knowhow til dig

 • Støtte til at føre et medicinsk udstyr fra idé til udvikling til markedsintroduktion
 • Formidling af viden om innovationsmiljøet i sundhedssektoren: Finansiering, samarbejdspartnere, testfaciliteter osv.
 • Information om finansieringsmuligheder til gennemførelse af nye projektidéer
 • Kompetencedatabase til at finde tjenester, testfaciliteter og virksomheder i den tysk-danske grænseregion
 • Oversigt over de tyske og danske sundhedssystemer Indblik i afsluttede og igangværende innovationsprojekter i regionen
 • Oplysninger om fremtidige samarbejdsmuligheder
 • Køreplan for en vellykket markedsadgang for medicinske innovationer i Skandinavien og Tyskland

 

Du repræsenterer...

 • Hospitaler og deres forskningsinstitutioner og udbydere af sundhedsydelser
 • Udbydere af sundhedsinfrastruktur, f.eks. kommunale sygehuse
 • Universiteter og forskningsinstitutioner inden for sundhedssektoren Uddannelsessektoren
 • Virksomheder på begge sider af grænsen, der er aktive i sundhedssektoren
 • Initiativer til udvikling og fremme af erhvervslivet

 

Vores database

 

 

Vi søger flere tjenesteudbydere fra hospitaler, virksomheder og institutioner til at blive en del af vores database. Databasen er en del af platformen og understøtter søgningen efter tjenester som f.eks. testning af medicinsk udstyr. Optagelse i databasen øger din synlighed og giver andre mulighed for at samarbejde med dig.

Dine idéer til videreudvikling af platformenPlatformen udvides løbende. Vi indsamler oplysninger, projektresultater og casestudier.Dine forslag og kommentarer er meget velkomne!

 

Kontakt

Dr. Katharina Rubahn
Syddansk Universitet, Mads Clausen Institute
Alsion 26400

Sønderborg, Denmark

kru@tek.sdu.dk

 

https://www.access-platform.eu

Download Flyer for Access & Acceleration-Platformen

Flyer-Access-Plattform-DA-web.pdf (283.8 KiB)